WPA


WPA is de afkorting voor WiFi Protected Access. In het Nederlands een beschermde toegang tot een draadloos computernetwerk. Bedoelt is een methode van versleuteling van een WLAN zo als beschreven in IEEE_802.11i en beheerd door de Wi-Fi Alliance.
WPA loste in 1999 de voorganger WEP af, die een zwakkere beveiliging had, dit ondanks een dynamische versleuteling.
Alle beveiliging staat en valt met de keuze van een sterk of zwak wachtwoord. WPA is in 2004 afgelost door WPA2.