Fork
Er is sprake van een fork, wanneer ontwikkelaars een kopie van de broncode van een softwarepakket nemen en deze gebruiken in de onafhankelijke ontwikkeling van een ander afzonderlijk en apart stuk software!