De programmeer taal C

Als basis en voor het gemak maken wij gebruik van Linux. In dit geval Linux Mint 18 of hoger.
Voordat wij de GCC Compiler kunnen gebruiken, moet er een aanvulling worden geïnstalleerd, omdat er standaard bij Mint geen stdio.h, wat wel zo belangrijk is, is me geleverd. Om het probleempje op te lossen installeert men het pakket met:

$ sudo apt-get install libc6-dev

Om een C programma te kunne maken, moet de brontekst in een ASCII editor worden geschreven. De tekst editor ´Tekst bewerker' van  Linux Mint is hiervoor uitstekend geschikt.

Wij schrijven ons eerste C programma

Het eerste programma dat wij maken set de tekst Dit is mijn eerste programma, in C geschreven in twee regels op het scherm.

/* dit is een commentaar!
   Dit wordt mijn eerste C programma
   met dank aan Dennis Ritchie.
*/

#include  < stdio.h >
main()
    {
        printf
("Mijn eerste programma, ");
        printf("in C geschreven ");
        return 0;
     }

Deze programma tekst slaan wij onder de titel mecp.c in de map Persoonlijke map op. Wij hebben voor mecp gekozen omdat dit de afkorting van mijn eerste c programma is. De extensie .c is noodzakelijk, zodat de compiler weet dat het een C programmacode is en ook omdat anders de compiler niet aan het werk gaat.
Daarna starten wij de command line met het programma Treminal venster  (Monitor).

Met het commando:  ls mecp* meld de command line terug dat er mecp.c gevonden is. Misschien voor de meeste overbodig, maar het Linux commando ls staat voor list. De list instructie ls laat de inhoud van een directory (map) zien.

Nu gaan wij het programma compileren.

Wij typen: gcc -o mecp mecp.c en drukken vervolgens op Enter. Gcc is de compiler, -o is een instructie die de compiler meekrijgd, waardoor hij weet, dat het een zelfstandig uitvoerbaar programma moet worden. De eerste mecp is de naam van het C programma en in mecp.c kan de compiler de instructies vinden. Het compileren van een klein programma, zoals dit nu is gemaakt, cost nauwelijks een seconde van onze tijd. Groote programma's kunnen wel wat langer duren voordat de tekst code is omgezet naar zij binaire uiterlijk.
Om het resultaat te zien typen wij wederom ls, maar dan ls mecp*. Het *achter mecp is een wijldlist toevoeging aan ls, zodat alles wat met mecp begint getoond wordt. De commad line reageert dan ook door mecp mecp.c te laten zien.

Start van ons eerste C programma
Nu gaan wij ons eerste c programma uitvoeren. Dit doen wij ook op de command line door ./mecp in te typen en met Enter af te sluiten.

Op het scherm staat nu:

Mijn eerste programma,
in C geschreven

Samenvattend:

1. Open de teksteditor Tekstbewerker (Niet Libre Office Writer)

2. Type:

/* dit is een commentaar!
   Dit wordt mijn eerste C programma
   met dank aan Dennis Ritchie.
*/

#include  < stdio.h >
main()
    {
        printf
("Mijn eerste programma, ");
        printf("in C geschreven ");
        return 0;
     }

3. Sla de programmatekst op met de naam mecp.c, maar let op dat dit in de Persoonlijke map gebeurt.

4. Start het Terminalvenster.

5. Type ls mecp* en Enter. Zie dat er mecp wordt teruggemeld.

6. Type nu gcc -o mecp mecp.c en drukken vervolgens op Enter.

7. Type ls mecp* en Enter. Zie dat er mecp mecp.c wordt teruggemeld.

8. Voer het programma uit met de command line instructie ./mecp

u ziet nu:

Mijn eerste programma,
in C geschreven