noyb wijzigen wijzigen Spaans Pools

NOYB is de afkorting van none of your business.

NOYB is de facto het Europees Centrum voor digitale rechten , een NGO die in Wenen is gevestigd en zich inzet voor de handhaving van gegevensbescherming in de Europese Unie.
NOYB werd in 2017 opgericht door onder anderen Max Schrems en wordt gefinancierd door donaties en publieke en private financiering.

Op 25 mei 2018, de dag dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking trad, heeft NOYB een klacht ingediend tegen Google, Instagram, WhatsApp en Facebook vanwege hun niet-transparante praktijk van het verwerken van persoonsgegevens voor advertentiedoeleinden. In januari 2019 heeft de Franse toezichthouder voor gegevensbescherming CNIL op basis van een klacht van NOYB een boete van 50 miljoen euro opgelegd aan Google voor het verkrijgen van niet-transparante en dus juridisch ongeldige toestemmingen van Android-gebruikers om hun persoonsgegevens te verwerken voor gerichte reclame.

Voor meer informatie over NOYB klik op de noby button.