ICT Hardware

1 Basisprincipes
2 Statische elektriciteit
3 Gelijkstroom
4 Wisselstroom
5 Spoelen
6 Elektromagneet
7 Transformator
8 Condensator
9 Weerstanden
10 De wet van Ohm
11 Diode-Transistor
12 Poorten AND OR NOT
13 Poorten NAND NOR XOR
14 Half / Full Adder
- < Terug