De wet van Ohm

U = I x R .. en meer ...

Georg Ohm 1821 legt de Duitse wetenschapper Georg Simon Ohm ( 1789 – 1854 ) de relatie tussen spanning weerstand en stroom vast in de naar hem genoemde wet. Spanning is Stroom keer Weerstand. U=IxR
Hij legt de uitwerking van zijn onderzoek vast in het boek "Die galvanische Kette, mathematisch bearbeitet" De galvanise keten, mathematisch bewerkt.
De eenheid van de elektrische weerstand is genoemd naar Ohm.
Hij introduceerde de tot nu toe geldende afkortingen U,I en R.
De U is afkomstig van potential Unterschied (verschil).
De I staat voor Intensität (intensiteit).
De R staat voor Rheostat.(weerstand)

Stroomkring U, het potentiaalverschil, is de spanning en wordt in V Volt uitgedrukt.
I, de intensiteit, geeft de stroom, het A Ampérage aan.
R geeft de waarde van een weerstand aan die in Ohm Ω ( de Griekse letter omega) wordt uitgedrukt.
Als door een batterij 1 Volt wordt geleverd en door een daar op aan gesloten weerstand vloeit 1 Ampère, dan is de weerstand 1 Ω.
A.M. Ampere Andre Marie Ampère 1775 – 1836. links op de afbeelding is de naamgever voor de intensiteit van de stroom I, die in Ampère wordt uitgedrukt.
Hij was de eerste die het verband zag tussen elektriciteit en magnetisme.

Alkessandro Volta Alessandro Volta (1745 - 1827) een Italiaanse natuurkundige heeft in 1800 de eerste batterij uitgevonden. Zijn uitvinding is het ook te danken dat het potentiaalverschil van een elektrische bron naar hem is benoemd. De eenheid VOLT.
Wet van Ohm De driehoek links helpt om achter een bepaalde waarde te komen. Legt men de vinger op het symbool waarvan men de waarde wil weten, zo verschijnt de formule. In het geval van het bepalen van de weerstand, legt men de vinger op de R. Er is nu U gedeeld door I zichtbaar. Op dezelfde manier kunnen wij ook de U, de spanning of de I de stroom berekenen.

Zekering in huis

Zekeringen

Smeltzekeringen zijn dunne draadjes die boven een bepaalde stroomsterkte stukbranden. Je komt deze in verschillende behuizingen tegen. Links ziet men een huiszekering.
Glaszekering Daaronder een glaszekering voor lage vermogens. Deze komen vaak in elektrische apparaten voor.
Thomas Edison, die weliswaar niet de gloeilamp heeft uitgevonden, deze wel verbeterde en in grote aantallen produceerde, maakte, nadat er al reeds enkele branden en ongelukken waren gebeurt, een uitvinding, die hij "safety conductor for electric lights" noemde. De zekering was geboren.
Edison, uitvinder van de zekering Het principe berust op de regel, dat een keten zo sterk is als de zwakste schakel. De zekering is de zwakste schakel. Bij overbelasting, (teveel stroom door de leidingen), verbreken de zekeringen de loop van de elektrisch stroom en behoeden zij de bedrading van een installatie voor schade en brand. De maximale toelaatbare stroom die door een zekering mag vloeien wordt in Ampère aangegeven. De meest voorkomende zekeringen in huis zijn 16 Ampère zekeringen. Zekeringen beschermen altijd een gedeelte van de elektrische bedrading. We spreken dan over een groep.
Er zijn over het algemeen meerder groepen.

James Watt

De wet van het vermogen.

James Watt

P = U x I


De formule P = U x I is voor het berekenen van het vermogen (P van power). Het berekende vermogen wordt in Watt uitgedrukt. De eer val toe aan de Engelsman James Watt (1736-1819)die per abuis als uitvinder van de stoommachine bij de meeste mensen bekend staat. James Watt was daar zelf niet over te spreken en beweerde dan ook dat hij maar slechts een van de ontwikkelaars van de stoommachine was.
De uitvinder van de stoommachine was de Fransman Denis Papin, (1647-1712).
Het vermogen van een gloeilamp is zo groot als de opdruk zegt. Een 100 Watt gloeilamp geeft meer licht dan een 40 Watt lamp. Logischer wijs gaat er ook meer stroom door vloeien, omdat de weerstand lager is.
Een stofzuiger van 1200 Watt heeft een hoger zuigvermogen dan eentje van 800 Watt, maar verbruikt ook meer energie.

In de afgebeelde kring zijn alle formules die op vermogen weerstand,spanning en stroom betrekking hebben, weergegeven. Formulekring

kWh

Staat voor kilo Watt hour. Duizend Watt per uur.
De elektriciteitsbedrijven brengen de afgenomen stroom per kilo Watt uur in rekening. Stel dat een kWh 5 cent kost, dan wil dat bvb zeggen dat 10 gloeilampen met elk een vermogen van 100Watt een uur lang kunnen branden voor 5 cent.



Samenvattend:



- Georg Simon Ohm legt de naar hem benoemde wet, U = I x R, vast

- De U is afkomstig van potential Unterschied (verschil). Bedoelt wordt de Spanning in Volt uitgedrukt.

- De I staat voor Intensität (intensiteit), de kracht, de stroom, in Ampère weergegeven.

- De R staat voor Rheostat(weerstand) in Ohm uitgedrukt. Ω

- James Watt leent zijn naam aan het elektrisch vermogen. W

- Alessandro Volta, de uitvinder van de batterij is de naamdrager voor de elektrische spanning. V

- Andre Marie Ampère leent zijn naam aan het elektrisch stroomsterkte. A

- P = U x I Watt is dus Spanning (Volt) keer Stroom (Ampère).

- Zekeringen beschermen een groep tegen overbelasting.

- kWh staat voor kilo Watt hour. Duizend Watt per uur.

- De elektriciteitsbedrijven brengen de afgenomen stroom per kilo Watt uur in rekening