Gelijkstroom

Het symbool voor gelijkstroom Gelijkstroom , DC (Direct Current in het Engels) wordt in de meeste gevallen door een batterij geleverd (chemisch proces). Links ziet u het symbool voor een batterij cq gelijkstroombron.
Alessandro Volta Alessandro Volta (1745 - 1827) een Italiaanse natuurkundige heeft in 1800 de eerste batterij in Europa uitgevonden.
De tot nu toe bekendste oudste batterij, is de batterij van Bagdad.
Geďnspireerd werd hij door Luigi Galvani.
Links onder het portret van Alessandro Volta, ziet u een afbeelding van de eerste batterij. Zijn uitvinding is het ook te danken dat het potentiaalverschil van een elektrische bron naar hem is benoemd. De eenheid VOLT. De batterijen uit de zaklamp, de walkman, radio en gameboy van 1,5 Volt zijn het bekendst. Maar ook de negen Volt batterijen zijn zeer populair. De meeste personenauto’s zijn met een 12 Volt accu uitgerust.
De eerste batterij van Alessandro Volta In onze horloges zitten ook hele kleine batterijtjes, knoopcellen genoemd vanwege hun gelijkenis met een knoop. In de PC’s zitten ook knoopcellen om datum, tijd en instellingen uit de BIOS (Basic Input Output System), die in de CMOS RAM zijn opgeslagen, te onthouden. Een UPS (Uninterruptible Power Supply) heeft ook een batterij, die overigens maar gemiddeld drie jaar mee gaat. Een UPS is een noodvoorziening die de computer voor enige tijd van stroom voorziet als de netspanning wegvalt.
Een andere bron van gelijkstroom zijn zonnecellen. Zonnecellen leveren ook gelijkstroom mits er voldoende zon schijnt. Zonnecellen zijn vooral bekend uit de ruimtevaart (sinds 1959).
In 1839 is het fotovoltaische principe al door de Fransman Edmund Becquerel ontdekt.
De Zonnecellen zijn gemaakt van materialen welke licht direct omzetten in elektriciteit.
Zonnecellen in de ruimte De meest toegepaste zonnecellen zijn gemaakt van silicium (chemisch symbool Si). Silicium is een zogenaamde halfgeleider. Silicium is overal ter wereld te vinden als zand, ook wel genaamd siliciumdioxide (SiO2) of kwartsiet. De zonnecellen bestaan uit een sandwich van twee lagen, een P- en een N-laag. Als het zonlicht op de lagen schijnt ontstaat er een ophoping van elektronen in de N-laag. Het spanningsverschil tussen de P en de N-laag word hoger naarmate er meer zonlicht op valt. Zonnecellen zijn duurzame energieleveranciers.
Zonnecel Er komen geen verbrandingen aan te pas en zodoende ook geen schadelijke CO2 uitstoot.
Voor bedrijven maar ook particulieren wordt het aantrekkelijk om zonnecellen te plaatsen.
Een andere toepassing van de halfgeleider silicium is in de computer industrie, waar silicium wordt gebruikt als basismateriaal voor het maken van transistors diodes en chips. Gelijkstroom kan echter ook van een wisselstroombron afkomstig zijn. Voordat het gelijkstroom wordt, wordt er wel het een en ander gedaan, het wordt gelijkgericht. De PC werkt ook met gelijkspanning. De hoogte van de spanning, zeg maar de maat wordt in Volt uitgedrukt. We praten dan over spanning.
Molex connector voor HD,CDROM / splitter

De logica van een PC werkt met 5 Volt. De mechanische onderdelen van de PC, zoals de motoren in de diskdrive en de harddisk (harde schijf) werken echter met 12 Volt. Er worden echter meer spanningen in de PC gebruikt, namelijk + 5V –5V, +12V en –12V.
De voeding (PSU) verzorgt de PC middels kabels met de verschillende spanningen.
De verschillen zijn aan de buitenkant aan hand van de kleuren te herkennen.
Zo voert Rood +5V.
Zwart = de 0 of ook wel ground.
Geel is +12 V
Wit is –5 V
Blauw is dan –12 V.
Let er op dat je een voeding van een PC nooit onbelast gaat aanschakelen!
Onbelast wil zeggen dat er niets aangesloten is.
De voeding kan daardoor defect raken.

Gelijkspanning is voor de mens minder gevaarlijk dan wisselspanning! Als algemene regel geld echter dat vanaf 120 V gelijkspanning schade voor het menselijk lichaam op kan treden!
Gelijkspanningen van 120 Volt en hoger zijn dus gevaarlijk voor de mens.Samenvattend:

- Gelijkstroom wordt door een batterij , een zonnecel of door het gelijkrichten van wisselspanning verkregen.

- Zonnecellen zijn bekend geworden door de ruimtevaart..

- In 1839 ontdekte Edmund Becquerel het fotovoltaische principe.

- De PC werkt ook met gelijkstroom.

- Rood voert + 5 volt.

- Geel staat voor + 12 volt.

- Zwart staat voor ground of wel 0 volt.

- Wit is - 5 volt.

- De logica van de PC werkt met 0 en 5 volt.

- Mechanische onderdelen werken met 12 Volt.

- Een UPS is een noodstroomvoorziening voor o.a. de PC.

- UPS betekent Uninterruptible Power Supply.

- BIOS betekent Basic Input Output System.

- De knoopcellen helpen de CMOS om datum, tijd en andere instellingen te onthouden.

- Een voeding mag nooit onbelast worden gebruikt.

- Gelijkspanning van 120 Volt en hoger zijn gevaarlijk voor de mens.