Wisselstroom

Het symbool voor wisselstroom Wisselstroom wordt verkregen door magnetische inductie (verstoring). , AC (Alternating Current in het Engels) . Links ziet u het symbool voor wisselstroom.
Inductie Het woord magneet hebben wij van de Grieken die daarmee een stuk ijzererts aanduiden die een aantrekkingskracht op ijzer uitoefent. Magneten werden vroeger ook zeilsteen genoemd. In de voorstelling links, veroorzaakt de magneet een verstoring in een spoel. Een inductie vindt plaats. De voltmeter geeft een uitslag aan. Wisselstroom is door de wisseling van de magneetpolen achter elkaar positief, nul en dan weer negatief, nul en wederom positief.
Wisselspanning Het product heeft een sinusvorm, wat tevens het elektrisch symbool is voor wisselspanning. Het voortdurende wisselen van de polariteit gaat met een bepaalde snelheid. De hoeveelheid wisselingen per seconde wordt in Hertz (Hz) uitgedrukt.
Heinrich Hertz Heinrich Hertz 1857 1894 Duitse Wetenschapper toont het bestaan van elektromagnetische golven aan. Hij bewees ook dat de snelheid van deze elektromagnetische golven gelijk is aan de snelheid van het licht.
Voor onze stroom uit het stopcontact geldt dat de wisseling 50 keer per seconde plaats vindt 50Hz. Een ander woord voor wisselingen is frequentie. Wisselstroom wordt door een generator geleverd. Zie links het principe. (magnetische inductie).
Fietsdynamo

Genereren staat voor produceren. Iedereen heeft wel eens stroom gegenereerd. De meeste zijn het zich niet echt bewust. Het meest makkelijke voorbeeld van een wisselstroomgenerator is onze fietsdynamo (zie links), waar een magneet rondgeslingerd wordt door een spoel een zomede de wisselspanning voor het fietslampje opwekt.
In het groot kan het natuurlijk ook, dan noemen wij het elektriciteitscentrales. Kerncentrales en kolencentrales zijn bekende elektriciteitscentrales, maar windmolens leveren ook een bijdrage aan het elektriciteitsnet. De elektriciteitscentrales leveren 110.000 Volt. Deze bijzonder hoge spanning wordt via hoogspanningsmasten door het land getransporteerd en later omgevormd naar 230V of ook wel 400V voor huishoudelijk gebruik. 400V wordt in sommige gevallen door ovens gebruikt. We praten dan over kracht stroom.
Wisselspanning van 50 Volt en hoger zijn gevaarlijk voor het menselijke lichaam.
Een stroomsterkte van 50 mA (milli Ampere) kan dodelijk zijn!Samenvattend:
- Wisselstroom heeft de afkorting AC (Alternating Current in het Engels)

- Wisselspanning is een voortdurende wisseling van een positieve naar een negatieve spanning.

- De oorsprong van een wisselspanning is een voortdurende wisselende magnetisch inductie. Een inductie die doorlopend van polariteit verandert.

- De mate van wisselingen in bijv. polariteit noemen wij frequentie.

- De frequentie wordt in Hertz (Hz) uitgedrukt.

- De frequentie van de wisselspanning uit het stopcontact is 50 Hz. 50 wisselingen per seconde.

- De hoogte van de spanning wordt in Volt (V) weergegeven.

- Uit het stopcontact komt 230 V wisselspanning.

- Wisselspanning van 50 Volt en hoger zijn gevaarlijk voor het menselijke lichaam.

- Krachtstroom is een benaming voor 400 Volt en hoger.