Basisprincipes

Molekuul
Sinds dat er mensen zijn, bestaat de natuurlijke drang achter het wezen van de materie te komen. Zoals veel kinderen hun speelgoed ontleden om uit te vinden uit welke onderdelen het voorwerp bestaat, of hoe het werkt, zo zijn de wetenschappers aller tijden er mee bezig uit te vinden wat de bouwstenen van de materie zijn.
In de middeleeuwen waren het de alchemisten (soort onderzoekers en halve heksen) die op zoek waren naar de steen der wijzen.
De steen der wijzen is een mythe, en heeft nooit bestaan. In de duistere middeleeuwen was er wel een rotsvast geloof (bijgeloof in deze steen). De geleerden van deze donkere periode in de tijd geloofden echter, dat met behulp van deze steen van lood goud te maken was.
De veronderstelling dat als men alle bouwstenen kent, ieder materiaal te produceren is, is in principe juist. In middels is het wetenschappers gelukt om van kwik goud te maken. Het nadeel echter was dat het productie proces vele malen meer kost als het natuurlijke product.
Een ander vervelend detail is dat het goud nog duizenden jaren radioactief is en dus moeilijk te gebruiken laat staan te verkopen.

De kleinste deeltje water, die nog de eigenschappen van het element dragen noemen wij moleculen. Een molecuul bestaat echter in veel gevallen nog uit nog kleinere onderdelen, de atomen.
Atoom Het woord Atoom komt uit het Grieks (Atomos) en betekent ondeelbaar. Er zijn op deze regel natuurlijk ook weer uitzonderingen. Zo is het kleinste deel van een goud molecuul een goud atoom. Een goud atoom is dus ook goud. Links op de afbeelding zien wij een atoom. Een atoom bestaat uit een atoomkern en een wolk er omheen van elektronen. Elektronen hebben een negatieve lading. In de atoomkern bevinden zich de positief geladen protonen die een aantrekkingskracht op de elektronen uitoefenen. De Protonen onderling worden door Neutronen op afstand gehouden zodat de kern niet uit elkaar springt.
Atoomkern Daarmee zijn wij echter nog niet bij de kleinste deeltjes aangekomen, want de protonen en neutronen op hun beurt bestaan weer uit Quarks en Gluonen. De laatst genoemde mogen op dit moment als kleinste elementaire deeltjes worden beschouwd.
Quark

Alhoewel er ontzettend veel verschillende stoffen bestaan, zijn er maar een honderdtal verschillende atomen. Deze atomen worden ook elementen genoemd. De aanduidingen zijn de eerste letters van hun Latijnse benaming.
Zo heet het element zuurstof in het Latijn Oxygenium.
De aanduiding voor Oxygenium is dan ook O.
Zuurstof komt echter nooit alleen voor (O) en is meestal te vinden in groepjes van twee. Het wordt dan O2. Als Oxigenium in groepjes van drie O3 voorkomt, noemen wij het Ozon. De 2 en de 3 die subscript zijn geschreven geven het aantal O atomen aan.
Ozon bevind zich in de bovenste laag van de atmosfeer en beschermt de mensen tegen schadelijke straling vanuit de ruimte. Zoals al eerder opgemerkt bestaan de meeste stoffen uit meerdere atomen en vormen een molecuul. Een van de meest voorkomende stoffen op aarde is echter H2O. Dit is een verbinding van twee delen waterstof (Hydrogenium) en een deel zuurstof. (Oxygenium)
Het resultaat noemt men WATER.
Het waterstofatoom heeft de eer om het eerste element uit de elemententabel te zijn.
Hydrogenium is daarmee ook het kleinste atoom, met een proton, een neutron en een elektron.
Oxigenium is nummer acht met acht protonen, neutronen en elektronen.
Overigens, zuiver water heet Agua Destilata (lat. gedistilleerd water).
LET OP!
Gedestilleerd water is een isolator.
Zuiver water geleid dus geen stroom.

Samenvattend:

- De alchemisten waren op zoek naar de steen der wijzen om met zijn hulp goud van lood te maken.

- Uiteindelijk is het wetenschappers gelukt om van kwik goud te maken.

- Het kleinste deeltje water dat nog de eigenschappen van het element draagt noemen wij molecuul.

- Een atoom bestaat uit een atoomkern en een wolk er omheen van elektronen.

- Elektronen hebben een negatieve lading

- De atoomkern bestaat uit positieve Protonen en neutrale Neutronen.

- Protonen en Neutronen op hun beurt bestaan weer uit Quarks en Gluonen.

- Het element Zuurstof heet in het Latijn Oxygenium.O

- Het element Waterstof heet in het Latijn Hydrogenium. H

- Water is een verbinding van twee delen waterstof (Hydrogenium) en een deel zuurstof (Oxygenium) H2O

- Oxigenium, O3 noemen wij het Ozon.