Spoelen

Het symbool voor een spoel Spoelen zijn wikkelingen van koperdraad wel of niet met een vaste kern. , L . Links ziet u het symbool voor een spoel.
Spoelen Spoelen (L) Spoelen zijn wikkelingen van koperdraad wel of niet met een vaste kern. Hun eigenschap is dat voor wisselspanning de weerstand frequentieafhankelijk is. Zodra de frequentie van de wisselspanning hoger is, is de weerstand ook hoger.
Is de frequentie van de wisselspanning echter laag, dan is de weerstand ook laag.
De weerstand noemen wij een schijbare weerstand, de impedantie. Het woord impedantie is afkomstig van het Latijnse woord impedire, wat zoveel als tegenwerken of remmen betekend.
De elektrische aanduiding voor een spoel is L.
De waarde van de spoel wordt in Henry (H) aangegeven.
Joseph Henry (1797 - 1878) Amerikaanse fysicus.
Joseph Henry

Henry had veel onderzoek verricht naar de inductie en zelfinductie van spoelen. Zelfinductie is een verschijnsel van de spoel. Als de spanning over een spoel wordt uitgeschakeld, dan verzet de spoel zich daar tegen. Dit noemt men een conservatief gedrag. (tegen werken aan een verandering). Dit gedrag kan een ontlading in vorm van een vonk tot gevolg hebben.
1 H (Henry) is de mate van inductie die een spoel 1 V (Volt) aan spanning bij 1 A tijden 1 seconde laat opwekken. Om de weerstand te berekenen die een spoel veroorzaakt voor een bepaalde frequentie gebruiken wij de volgende formule:
2 keer Pi keer Hertz keer Henry 2p*Hz*H.
Een spoel met de waarde van 100 Henry biedt bij een frequentie van 1000 Hertz een weerstand van: 2 * 3,14 * 100 * 1000 = 628000 Ohm of 628 Kilo Ohm. KO 1 kilo is duizend 1 kilo ohm = duizend O.
Er zijn veel toepassingen voor spoelen.
Men kan spoelen als filter voor hoge frequenties gebruiken. In dit geval spreken wij over smoorspoelen.
Kleine spoeltjes (leeskoppen van diskdrives of bandrecorders) kunnen magnetische velden weer terugvertalen naar elektrische signalen, analoog of digitaal.
Spoelen vormen het hart van elektromagneten, relais en elektromotoren.Samenvattend:

- Spoelen zijn wikkelingen van koperdraad wel of niet met een vaste kern.

- De maat van inductie van spoelen worden aangegeven in Henry H

- Het elektrische symbool voor een spoel is de letter L

- De weerstand, de impedantie van spoelen is voor wisselspanning frequentieafhankelijk.

- Met de formule 2 p *Hz*H is de weerstand voor een wisselspanning te berekenen.

- Smoorspoelen zijn spoelen die bepaalde frequenties vernietigen.

- Spoelen worden ook als scheidingsfilter voor bepaalde frequenties gebruikt.

- Leeskoppen van diskdrives en cassetterecorders zijn ook spoelen.

- Joseph Henry was een Amerikaanse fysicus en leefde van 1797 tot 1878

- Spoelen vormen het hart van relais en elektromotoren.