A

A Hexadecimale notatie voor de 10 in het decimale setelsel.

A Afkorting van Ampére, de eenheid van de stroomsterkte I.