AndAND is de aanduiding voor een type poort of logische schakeling.

And is het Engels woord voor en. Het geeft zijn Booleaanse functie aan. Volgens Boole is F=AxB.
In de computerlogica is F hoog als A en B hoog zijn.

De waarheidstabel van AND is simpel.

A,B en F kunnen allen de waarde 0 of 1 hebben.

F is dus alleen 1 als A en B 1 zijn, want 1 keer 1 is 1.Onder is het elektrische schema van een AND-poort met twee transistors afgebeeld.


Meer over poorten is hier te vinden.