C

C Hexadecimale notatie voor de 12 in het decimale setelsel.

C Afkorting van Coulomb.
Een Coulomb is de hoeveelheid elektrische lading, welke door een stroom van 1 Ampère gedurende de tijd van een seconde wordt verplaatst.
Lading = stroom x tijd m.a.w. Q = I x t
1 Coulomb = 1 Ampère * 1 Seconde

C Programmeertaal. Latere versies zijn C+ en C++.
C was oorspronkelijk bedoeld als ontwikkeltaal in de UNIX omgeving.

c Centi = 10-2