ITIL

ITIL Afkorting van Information Technology Infrastructure Library.


ITIL is een verzameling van boeken die processen in de IT branche beschrijven.
ITIL is door de CCTA (Central Computing and Telecommunications Agency) in 1989 ontworpen.
De CCTA was een Britse overheidsinstantie.
Het CCTA is echter overgegaan in het de OGC (Office of Government Commerce), eveneens een overheidsinstantie die de ontwikkeling van ITIL bewaakt.
In 1995 was de eerste boekenreeks voltooid.
Van af 1999 tot 2003 verscheen de tweede versie.
Vanaf 2007 geld de derde uitvoering van ITIL.

ITIL is een concept dat gebaseerd is op processen zoals die in de praktijk worden uitgevoerd.
Leiddraad voor de kwaliteit is William Edwards Deming
Voor de borging van de kwaliteit wordt er naar ISO 9000 gekeken.

In 1991 werd in Engeland ter ondersteuning van ITIL het ITSMF, Information Technology Service Management Forum, opgericht.
In middels zijn er ook in andere landen, zoals in Nederland, ITSMF organisaties opgericht. Nederland is op Engeland na het land waar het meest gebruik wordt gemaakt van ITIL.

Individuele personen kunnen zich in ITIL bekwamen, zo als de ITIL Foundation, het basiscertificaat. In Nederland is het de test- en certificeringorganisatie EXIN waar de kandidaten een examen kunnen afleggen.

ITIL is geen absolute standaardisering, maar een verzameling van Best Practice( het beste uit de praktijk).
ITIL geeft een beschrijving van organisatiemodellen uit de praktijk.


Certificate in IT Service Management.

Er zijn drie Cetrificate in IT Service Management, waarmee individuele personen de mate van ITIL bekwaamheid kunnen aantonen.

ITIL Foundation
ITIL Practitioner
ITIL Manager


In de jaren 90 van de vorige eeuw weren er nog 40 ITIL boeken die allen elkaar in hoge mate overlapten.
Tegenwoordig is de hoeveelheid basisboeken terug gebracht naar zeven.

1 - Service Support
2 - Service Dilivery
3 - Security Management
4 - IT Infrastructure Management
5 - Application Management
6 - Planning to Implement Service Management
7 - The Business Perspective

De kennis van de eerste drie boeken is de basis voor ITIL Foundation.