Netwerk

Netwerk Benaming voor een systeem van computers die met elkaar verbonden zijn en
gegevens kunnen uitwisselen.