Distributed Computing wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

Distributed Computing betekend zoveel als verdeelde of gedistribueerde gegevensverwerking.

Een gedistribueerd computer systeem is een systeem waarvan de gegevens zich op verschillende netwerkcomputers bevinden, die met elkaar in verbinding staan, hun acties coördineren en berichten aan elkaar door te geven.

Distributed Computing kenmerkt zich door het ontbreken van een globale klok, maar kunnen desondanks zware rekentaken die anders alleen door een supercomputer worden uitgevoerd, bewerkstelligen.

Distributed Computing word onder ander gebruikt in SOA gebaseerde systeemtoepassingen, globale online games of P2P (peer-to-peer) toepassingen.

Bewerken !