WPA2


WLAN is de afkorting Wireless Local Aeria Network

Een WLAN is in het Nederlands een draadloze topologie voor een lokaal computernetwerk gebaseerd op vergunnings-vrije radioverbindingen. De WLAN maakt gebruik van zend en ontvangers met een laag vermogen van 100 to 200mW en vallen derhalve onder de SRD afspraken die in Europa zijn vastgelegd door de CEPT.

De eerste radio verbindingen voor computercommunicatie werden door Norman php' target=vier>Abramson in Hawaï met zijn ALOHAnet.php' target=vier>Aloha netwerk gerealiseerd.
Het ALOHAnet.php' target=vier>Aloha netwerk werd uiteindelijk de basis van CSMA/CA , de IEEE 802en de IEEE_802.11 in het bijzonder.
De protocollen die bij de draadloze communicatie worden gebruikt, worden door de WiFi Alliance bewaakt.