CORBA wijzigen wijzigen wijzigen Spaans Pools

CORBA is een acroniem van Common Object Request Broker Architecture.

Vertaald is CORBA, het 'Algemene architectuur voor de bemiddeling van objectberichten'.

Het is ontwikkeld door de OMG.

CORBA is een specificatie voor een objectgeoriƫnteerde middleware waarvan de kern bestaat uit een zogenaamde ORB, waarin platformoverschrijdende protocollen en diensten worden gedefinieerd.

Met CORBA-conforme implementaties kunnen gedistribueerde toepassingen in heterogene omgevingen worden gecreƫerd.

CORBA, is een standaard voor de communicatie tussen objecten, geschreven in verschillende programmeertalen en draaiend op verschillende machines. ORB's worden geleverd door verschillende bedrijven en zijn gebaseerd op IIOP, waardoor in principe clients en servers, onafhankelijk van de gebruikte ORB, met elkaar kunnen praten.

Bewerken !