SET

SET Dos-instructie. (intern)
Met deze instructie zijn de omgevingsvariabelen van dos af te beelden en te wijzigen. Kent een data aan een variabele toe.
Bijv. SET BLASTER = A220 I5 D1 (Adres = 220, IRQ = 5 en DMA = 1)
Zie ook SET/?