Turing test wijzigen wijzigen Spaans Pools


Turing test is de benaming van het imitatiespel van Alan Turing.

De Turing test werd in 1950 door Alan Turing toen hij werkzaam was aan de Universiteit van Manchester ontwikkeld.
De Turing test is een test van het vermogen van een machine om, via tekst en een terminal verbinding, intelligent gedrag te vertonen dat niet te onderscheiden is van het gedrag van een mens.
De beschrijving van het imitatiespel legde Turing vast in het artikel Computing_Machinery_and_Intelligence uit 1950.

Als de beoordelende persoon niet door heeft dat hij met een computerprogramma communiceert, is de test geslaagd en is er dus sprake van een kunstmatige intelligentie (KI).