RADIX

RADIX Engels voor grondtal


De RADIX geeft het getalstelsel aan. Dat wil zeggen in een omgeving van meerder talstelsels.
Als het dus niet duidelijk is met welk stelsel gewerkt wordt
De RADIX wordt altijd in subscript
(16) voor hexadecimaal,
(10) voor decimaal,
(8) voor octaal,
(2) voor binair
weergegeven.