Hexadecimaal

Hexadecimaal 16 tallige tel en rekenmethodiek.

De drempel naar de volgende macht van het getal ligt hier bij zestien in tegenstelling van het decimale systeem met een overgang bij 10.

Het grondtal of wel de radix van hexadecimaal is (16)

De telling is dus

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A   B   C   D   E   F       10 Hex

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13  14 15     16 Decimaal

Het omrekenen van hexadecimaal naar decimaal!

Als voorbeeld wordt het hexadecimale getal 123 omgerekend naar een decimale waarde.

Het hexadecimale getal 123 wordt van rechts naar links uitgelegd.

Het least significante (minst belangrijke) getal 3 heeft de macht 16 (0) (16 tot de macht 0).
Dat wil dus zeggen dat de waarde van het getal nooit hoger werd dan F wat decimaal equivalent is aan 15.

Het tweede getal is 2 en heeft de macht 16 (1) (16 tot de macht 1).
Dit wil zeggen dat het getal met 16 moet worden vermenigvuldigt.
In het voorbeeld is dit dus 2 keer 16.

Het derde getal, in dit geval het meest significante (meest belangrijke) getal,
is het getal 1 met de macht van 16(2) (16 tot de macht 2).
Dit wil zeggen dat het getal word vermenigvuldigd met ( 16 X 16 ). In het voorbeeld is het dus 1 keer 256.

De uitkomst van de omrekening van 123 hexadecimaal naar decimaal is dan:

3   16(0)
2   16(1)
1   16(2)
---- +
291

    3
  32
256
-----+
291


123 (16) = 291 (10)           ( (10) is de radix voor decimaal )

Het omrekenen van hexadecimaal naar binair!

Hex Binair

  0     0000
  1     0001
  2     0010
  3     0011
  4     0100
  5     0101
  6     0110
  7     0111
  8     1000
  9     1001
  A    1010
  B    1011
  C    1100
  D    1101
  E    1110
  F    1111