Decimaal

Decimaal Tel eenheid. Notatie in tien-delig getalstelsel.


Decimaal is afgeleid van deci wat overeenkomt met 10.
Het grondtal of radix voor het decimale stelsel is 10.

De telmogelijkheden liggen dan ook tussen 0 en 9.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gebruikt de cijfers 0 tot 9.