SSD wijzigen wijzigen wijzigen Spaans PoolsSSD is de afkorting voor Seven Segment Display
SSD is de afkorting voor Solid State Drive
SSD is de afkorting voor Single Shot MultiBox Detector