Broncode

Broncode De verzameling instructies, waaruit een programma of HTML-bestand bestaat.