IPv4

IPv4 is de afkorting voor Internet Protocol version 4.

IPv4 is de vierde uitvoering van het Internet Protocol, een adres dat gebruik maakt van 4 oktets.
De notatie is echter decimaal, gescheiden door puntjes.
IPv4 is sinds 1981 het 32 BIT adresseringssysteem voor het internet.
IPv4 heeft dus 2 ^32 -1 = 4.294.967.295 zeg ruim 4 miljard IP adressen.
Deze 4 miljard adressen zijn ingedeeld in verschillende segmenten, de ranges, in het Nederlands de IP-klassen.
Voor meer informatie,ga naar IP-adres.
Het IPv4 systeem zal bij gebrek aan adresnummers worden opgevolgd door IPv6.