SU

SU is de afkorting voor Starting Up a project.

SU is de eerste stap, zeg fase, van een project zoals het in het PRINCE2 systeem beschreven wordt.

Middels deze stap wordt gekeken of het project haalbaar en of het zinvol is om er uitvoering aan te geven.
Ondanks dat dit een korte fase is waarin er een intensief contact is tussen de opdrachtgever van het project en de beoogde projectmanager, bestaat dit deel uit 6 tussenstappen.

Deze tappen zijn:

  • SU1 : Aanstellen van de Businesss Executive en de projectleider.
  • SU2 : Samenstellen van het PMT Project Management Team.
  • SU3 : Formeel benoemen van het PMT.
  • SU4 : Opestelen van de Project Brief.
  • SU5 : Defineren van de projectaanpak.
  • SU6 : Planning van de Initiation Stage.