PRINCE2

PRINCE2 is een acroniem voor Project In Controlled Enviroment 2.

PRINCE2 is een structureerde methode om op een effectieve manier projectmanagement te verwezenlijken.

PRINCE2 is in 1989 ontwikkeld door de CCTA en is gebaseerd op PROMPT uit 1975 van Simpact Systems LTD.
De CCTA was een Britse overheidsinstantie.
Tegenwoordig is het de OGC (Office of Govermentt Commerce), eveneens een overheidsinstantie die de ontwikkeling van PRINCE2 bewaakt.

Was PRINCE van CCTA nog toegesneden op een ICT omgeving, zo is PRINCE2 uit 1996 een universele, breed toepasbare projectmanagement methode.
PRINCE2 is realiteitsgebonden door het principe van Best Practice.
Nederland is op Engeland na het land waar het meest gebruik wordt gemaakt van PRINCE2.

Aan het gebruik van PRINCE2 zijn geen kosten verbonden.
Individuele personen die zich in PRINCE2 willen bekwamen kunnen een PRINCE2 Foundation cursus volgen en vervolgens bij EXIN een examen afleggen.
Om projecten op management niveau met PRINCE2 door te voeren is het aan te raden om voor het PRINCE2 Practitioner certificaat te gaan.
Voorwaarde is echter wel dat men het Foundation certificaat al op zak heeft.

Kenmerkend van P2 is dat het een Management by Exception als basis kent.
Dat wil dus zeggen dat er geen vaste bespreekmomenten zijn waar iedereen verteld dat het goed gaat!
Pas als de projectlooptijd dreigt uit de hand te lopen of de investering, komen de beslissingsbevoegden bij elkaar.
Behalve Management by Exeption kent P2 ook
Business Case, een rendabiliteitoverweging,
Product Based Planning, een voortgang gebaseerd op het opleveren van producten,
Stages, Controleerbaar en dus beheersbare managementfasen en
Organisation, voorgedefineerde vaste organisatiestructuur voor het projectmanagement de stuurgroep en de opdrachtgever.

PRINCE2 bestaat uit 8 hoofdprocessen:

1 - SU   Starting Up a project
2 - IP   Initiating a Project
3 - DP   Directing a Project
4 - PL   PLanning
5 - CS   Controlling a Stage
6 - SB   Managing Stage Boundaries
7 - MP   Managing Product delivery
8 - CP   Closing a Project