INK

INK is de afkorting voor Instituur Nederlandse Kwaliteit.

Het Instituut Nederlandse Kwaliteit is in 1991 mede door initiatief van het toenmalige Ministerie van economische zaken opgericht.
Het INK heeft als doelstelling, om de kwaliteit van Nederlandse ondernemingen middel het INK- Managementmodel te bevorderen .

De motor van het model is de PDCA kring van W.E. Deming.
Dit model wordt inmiddels door veel organisaties gebruikt en is ook binnen ITIL terug te vinden.