RAID

RAID Afkorting van Redundant Array of Inexpensive Disks


In het Nederlands betekend RAID een verzameling van goedkope vaste schijven waarvan de informatie dubbel(redundent) wordt opgeslagen.
Het RAID-systeem is een crashbestendig schijfsysteem voor harddrives. Met Inexpensive bedoelden de ontwerpers 5 harddrives die stukken goedkoper waren dan de 14 winchester drives die voor de grotere systemen werden gebruikt. Tegenwoordig wordt de I ook aangeduid als Independent, wat de lading beter dekt.
De heren David A. Patterson, G. Gibson en R. H. Katz van de Universiteit Berkeley in Californie definieerde in 1987 vijf niveaus, RAID 1 t/m 5.
Meest gebruikt is RAID is RAID 0, RAID 1 en RAID 5.
RAID controlers maken voor de aansturing gebruik van EIDE-, SATA- en SCSI-interfaces.
Voor RAID 5 configuraties wordt over het algemeen SCSI gebruikt.

Er bestaat ook de mogelijkheid om RAID softwarematig uit te voeren.
Windows XP Professional ondersteunt software-RAID 0.

RAID 0

RAID 0 is geen Berkeley standaard.
Er is geen sprake van Redundantie maar uitsluitend striping.
RAID 0 levert door de verdeling van de data wel een snelheidswinst.
Er worden minimaal 2 loopwerken gebruikt.
Maximaal kunnen 32 harddrives met RAID0 werken.
De datagegevens worden om en om op de drives verdeelt.
Het voordeel is dat haast twee keer zo snel kan worden gelezen. Een nadeel is dat als er een drive beschadigt is, alle gegevens verloren zijn.
RAID 0 is snel, maar niet veilig!

RAID 1

RAID 1 is een echte RAID en wordt ook wel "Drive Duplexing" of mirroring genoemd. Novell werkt er al in zijn eerste uitvoeringen standaard mee. De redundantie is 100 % Er worden minimaal 2 harddrives gebruikt.
Alles wat op de eerste HD wordt geschreven wordt ook automatisch op de tweede drive geplaatst.
Alles wordt dus dubbel opgeslagen en dat is ook wat REDUNDANT inhoud, namelijk dubbel!
Maakt men gebruik van meerdere drives, dan geld voor iedere drive een mirror-drive.
Het is een dure manier van beveiligen, maar wel een effectieve.
RAID 1 heeft 100 overhead (omdat het dubbel wordt uitgevoerd) en is veilig, maar niet echt snel!

RAID 2 RAID 2 is een Striping systeem dat een ECC bijhoudt op een aparte drive. Omdat onder ander iedere moderne drive ECC zelf nastreeft is dit type RAID niet meer actueel. De vermelding is slechts voor de volledigheid.

RAID 3 RAID 3 is een Striping systeem dat op Byte niveau de data verdeelt over de verschillende loopwerken. De moderne OS werkt echter niet meer op Byte niveau. De vermelding is slechts voor de volledigheid.

RAID 4 RAID 4 is een Striping systeem dat op blok niveau ( 8, 16, 32, 64 en 128Kbyte) de data verdeelt over de verschillende loopwerken. Net als bij RAID 2 en 3 worden de Parity Bytes waar mee data hersteld kan worden op een aparte Harddisk bij gehouden.

RAID 5

RAID 5 is een zelfde systeem als RAID 4 met als verschil, dat de Parity Bytes voor de herstel van gegevens niet op een separate diskdrive word bij gehouden, maar op iedere disk..Het minimale aantal harde schijven is echter 3. RAID 5 is vanwege zijn snelheid en de geboden veiligheid zeer populair.
RAID 5 is snel en veilig en heeft een minimale overhead!

RAID 10

RAID 10 is een combinatie van RAID 0 en RAID 1.
Een dure, maar ook snelle oplossing.

RAID 15

RAID 15 is een combinatie van RAID 1 en RAID 5.
De duurste, snelste en veiligste oplossing.

Samenvattend:

- RAID staat voor Redundant Array of Inexpensive Disks.

- RAID is in 1987 ontwikkelt aan de Universiteit Berkeley in Californie.

- RAID 0 valt niet onder de RAID definitie van Berkeley en is dus geen RAID.

- RAID 0 is enkel striping en heeft minimaal 2 drives nodig.

- RAID 0 kan maximaal met 32 drives werken.

- RAID 0 is wel snel maar niet veilig.

- RAID 1 wordt ook duplexing of mirroring genoemd en werkt minimaal met twee drives.

- RAID 1 heeft 100% overhead.

- RAID 1 is wel veilig maar niet snel.

- RAID 10 is een gespiegelde, of duplexde RAID 0.

- RAID 10 is snel, betrouwbaar, maar heeft een maximale overhead.

- RAID 5 werkt met de minste overhead.

- RAID 5 werkt minimaal met drie HDD's.

- RAID 15 is een gespiegelde RAID 5.

- Meest gebruikt is RAID is RAID 0, RAID 1 en RAID 5

- RAID controlers maken voor de aansturing gebruik van EIDE-, SATA- en SCSI-interfaces.