F

F Hexadecimale notatie voor de 15 in het decimale setelsel.

F Aanduiding afkorting van Farad