BUS

BUS Afkorting van Binary Unit System.
Benaming van Verbindingsconstructie tussen twee of meer elektronische eenheden voor de uitwisseling van signalen en data. Zie ISA VESA PCI