Klik op het rondje voor het goede antwoord.

 

Vraag #1
LSB staat voor ....

A. LSB staat voor Least Significant Bit
B. LSB staat voor Least Significant Byte
C. Large System Batteries
D. Left Seven Byte

 

Vraag #2
Welke stelling klopt niet ?

A. Een octet is een dubbele nibble.
B. Een octet is 8 bytes.
C. Een octet is een verzameling van 8 bits.
D. Een halve byte is een nibble.

 

Vraag #3
Het grootste hex digit is ....

A. F.
B. FFFF.
C. 9.
D. 15.

 

Vraag #4
Welke stelling klopt niet ?

A. F + 1 is 10.
B. C = 1100 binair.
C. Vier keer 0001 = 0100.
D. F keer 2 = FF.

 

Vraag #5
1001 0110 1100 1111 binair heeft een hex equivalent van .....

A. 2994123.
B. ABCD
C. FC69.
D. 96CF.

 

Vraag #6
1001 + 0110 + 1010 + 0101 = # ?

A. 1024
B. 256
C. 2F
D. 1E

 

Vraag #7
De MSB van 1000 is 2 tot de macht 3. De hexadecimale uitkomst is?

A. F000
B. 8
C. 23
D. 6

 

Vraag #8
A73FC094 ...

A. Bestaat uit 8 nibbles en is zonder rekenmachine om te reken naar binair.
B. Is uitsluitend met een wetenschappelijke rekenmachine uit te rekenen.
C. Kan alleen met de Microsoft rekemachine worden uitgerekend.
D. Is een geheime BCD code.

 

Vraag #9
101 # is decimaal ...

A. F1
B. 257 met de radix 10.
C. 0001 0000 0001 radix 2.
D. 128 octal.

 

Vraag #10
0000 0001 0000 radix 2 is ?

A. 12 #.
B. 128 decimaal.
C. 256 radix 10.
D. 16 decimaal.