Klik op het rondje voor het goede antwoord.

 

Vraag #1
Weerstanden be´nvloeden spanning en stroom.

A. Ja.
B. Nee uitsluitend de spanning wordt be´nvloed.
C. Nee allen de stroom wordt be´nvloed.
D. Nee.

 

Vraag #2
Weerstanden worden

A. zonder tolerantie geleverd.
B. met 10 en 20 % tolerantie geleverd.
C. met 5,10 en 20 % tolerantie geleverd.
D. met 5 en 10 % tolerantie geleverd.

 

Vraag #3
Weerstanden komen voor als ...

A. metaalfilm, kool, draadgewonden.
B. dielectricum, metaalfilm, koolstof.
C. silicium, kool, metaalfilm.
D. ceramic, silicium, metaalfilm.

 

Vraag #4
Een potmeter ..

A. meet de potentie van een weerstand.
B. is een precisie weerstand.
C. is de benaming van een regelbare weerstand (poteintiometer).
D. is een weerstandsmeter.

 

Vraag #5
een weerstand met de kleuren opdruk bruin rood zwart goud ...

A. is 120 Ohm met een tolerantie van 5 %.
B. is 120 Ohm met een tolerantie van 10 %.
C. is 12 Ohm met een tolerantie van 5 %.
D. is 12 Ohm met een tolerantie van 10 %.

 

Vraag #6
een weerstand met de kleuren opdruk rood violet rood ...

A. is 272 Ohm met een tolerantie van 10 %..
B. is 2700 Ohm met een tolerantie van 10 %..
C. is 2700 Ohm met een tolerantie van 20 %..
D. is 272 Ohm met een tolerantie van 20 %...

 

Vraag #7
Drie weerstanden in serie van 22 Ohm per weerstand, vormen een totale weerstand van

A. 22 Ohm.
B. 11 Ohm.
C. 66 Ohm.
D. 33 Ohm.

 

Vraag #8
Drie weerstanden parallel geschakeld van 33 Ohm, vormen een vervangende weerstand van

A. 11 Ohm.
B. 33 Ohm.
C. 66 Ohm.
D. 99 Ohm.

 

Vraag #9
Twee weerstanden parallel geschakeld met de kleuren bruin zwart bruin, vormen een vervangende weerstand van...

A. 100 Ohm en 20% tolerantie.
B. 200 Ohm en 10 % tolerantie.
C. 50 Ohm en 20% tolerantie.
D. 50 Ohm en 10 % tolerantie.

 

Vraag #10
Twee serieel geschakelde weerstanden met de kleuren bruin zwart bruin goud, vormen een totale weerstand van...

A. 200 Ohm en 5 % tolerantie.
B. 2100 Ohm en 5 % tolerantie..
C. 200 Ohm en 10 % tolerantie.
D. 100 Ohm en 5 % tolerantie.