Klik op het rondje voor het goede antwoord.

 

Vraag #1
Spoelen zijn ..

A. wikkelingen van koperdraad wel of niet met een vaste kern.
B. wikkelingen van koperdraad zonder een vaste kern.
C. buizen in een spoelbak.
D. andere benaming voor spamfilter (spoelt de spam weg).

 

Vraag #2
De maat van inductie van spoelen worden aangegeven in ...

A. IS
B. Induct I
C. in Henry H
D. L

 

Vraag #3
Het elektrische symbool voor een spoel is de letter

A. L
B. S
C. H.
D. Hz

 

Vraag #4
De weerstand van spoelen is voor wisselspanning

A. 1000 Ohm
B. oneindig hoog
C. frequentieafhankelijk.
D. te verwaarlozen

 

Vraag #5
De juiste formule om de weerstand voor een wisselspanning te berekenen, is

A. 2 pi *Hz
B. 2 S *Hz*H
C. 2 pi *Hz*H
D. 2 pi *H

 

Vraag #6
Smoorspoelen zijn spoelen die ....

A. bepaalde virussen vernietigen
B. bepaalde spam vernietigen
C. bepaalde frequenties vernietigen
D. bepaalde weerstanden vernietigen

 

Vraag #7
Spoelen vormen het hart van ...

A. de computer.
B. de microprocessor.
C. relais en elektromotoren.
D. de magneet.

 

Vraag #8
Leeskoppen van diskdrives en cassette recorders ...

A. zijn ook spoelen.
B. Bytes.
C. Nibbles.
D. digital converters.

 

Vraag #9
Joseph Henry (1797 - 1878) was een ...

A. vriend van Einstein.
B. Engelse fysicus.
C. Amerikaanse fysicus.
D. Duitse fysicus..

 

Vraag #10
Welke stelling klopt ?

A. Spoelen kunnen een conservatief gedrag vertonen.
B. Spoelen vertonen nooit een conservatieve gedrag.
C. Spoelen zijn progressief.
D. Spoelen zijn soms progressief.