Klik op het rondje voor het goede antwoord.

 

Vraag #1
Wisselstroom wordt aangeduid met de letters

A. AC
B. DC
C. GS
D. WS

 

Vraag #2
De tijdseenheid van de polariteit verandering van een spanning wordt uitgedrukt in

A. Volt
B. Ampère
C. Hertz
D. Ohm

 

Vraag #3
De hoogte van de spanning in onze stopcontact is

A. 230 Volt
B. 110 Volt
C. 50 Hertz Becquerel.
D. 60 Hertz

 

Vraag #4
De frequentie van de wisselspanning is in Europa

A. 230 Volt
B. 110 Volt
C. 50 Hertz
D. 60 Hertz

 

Vraag #5
Een wisselend magnetisch veld veroorzaakt in een spoel.

A. een enorme weerstand
B. helemaal niets
C. een inductiespanning
D. een zwakke gelijkspanning

 

Vraag #6
Een fietsdynamo levert

A. + 5 Volt
B. + 230 Volt
C. een wisselspanning
D. gelijkspanning

 

Vraag #7
Een oude benaming voor magneet is

A. magna
B. magnetos
C. zeilsteen
D. aardsteen

 

Vraag #8
Hoogspanningsmasten transporteren

A. 110 kilovolt KV
B. 220 kilovolt KV
C. 220 Volt
D. 230 Volt

 

Vraag #9
Duurzame / groene energie word gewonnen uit

A. 1000 Volt.
B. 230 Volt
C. Windmolens
D. Atoom krachtwerken.

 

Vraag #10
Welke stelling klopt niet ?

A. Windmolens leveren gelijkspanning!
B. Windmolens leveren schone energie
C. In Amerika komt 110 Volt uit de stopcontact.
D. 230 Volt kan dodelijk zijn