Klik op het rondje voor het goede antwoord.

 

Vraag #1
De eerste die middels het duale systeem ging rekenen was ....

A. K. Zuse
B. A. Gates.
C. Leibnits
D. Boole

 

Vraag #2
Welke stelling klopt niet ?

A. Het duale systeem is een binair systeem.
B. De eerste binaire mechanische computer was de V1 (Z1).
C. K. Zuse bouwde zijn computers met de hulp van G. Boole.
D. In de Booleaanse logika is 1 + 1 = 1 !

 

Vraag #3
De AND poort voldoet aan ....

A. A + B = F.
B. A x B = F.
C. A x B = C.
D. A + B = C.

 

Vraag #4
Welke stelling m.b.o. de AND poort klopt ?

A. 1 + 1 = 2 , dus F is 2, dat is dus waar.
B. A = 1 en B is 0 ,dan is de F van de AND hoog, dat is waar.
C. A x B = F, dus 1 x 1 = 1, dus dat is waar, want F is hoog.
D. A = 0 en B is 1 ,dan is de F van de AND hoog, dat is waar.

 

Vraag #5
Bij een OR poort hoort, dat

A. F is laag als C ook laag is.
B. F laag is als enkel A laag is.
C. F laag is als enkel B laag is.
D. F is laag als A en B laag zijn.

 

Vraag #6
Welke stelling over een AND poort is niet juist?

A. A= 0, B=0, F=0
B. A= 0, B=0, F=1
C. A= 1, B=0, F=0
D. A= 1, B=1, F=1

 

Vraag #7
Welke stelling over een OR poort is niet juist?

A. A= 1, B=0, F=0
B. A= 1, B=0, F=1
C. A= 1, B=1, F=1
D. A= 0, B=1, F=1

 

Vraag #8
Een 7408 IC heeft ...

A. 14 aansluitingen en 4 AND poorten.
B. 14 aansluitingen en 8 AND poorten.
C. 8 aansluitingen en 8 AND poorten.
D. 8 aansluitingen en 4 AND poorten.

 

Vraag #9
Een 7432 IC heeft ...

A. 14 aansluitingen en 4 OR poorten.
B. 14 aansluitingen en 32 OR poorten.
C. 8 aansluitingen en 32 AND poorten.
D. 32 aansluitingen en 4 AND poorten.

 

Vraag #10
Welke stelling klopt ?

A. IBM is de basis van de AND en OR poorten.
B. Leibnits legde de basis van de AND en OR poorten.
C. Microsoft legde is de basis van de AND en OR poorten.
D. De boleaanse algebra is de basis van de AND en OR poorten.