SSD wijzigen wijzigen wijzigen Spaans PoolsSSD is de afkorting voor Single Shot MultiBox Detector.

De betekenis van SSD is:

    Single Shot:   Object lokalisatie en classificatie in een stap
    MultiBox:       Afbakening van objecten middels box regression
    Detector:       Classificatie van de gedetecteerde objecten