Python wijzigen wijzigen wijzigen
Python is de naam van een open source softwaretaal.

Python wordt veel gebruikt voor Linux systemen.

Python is begin 1990 door de Nederlander Guido van Rossum ontwikkeld.