Manfred Börner


Manfred Börner
Glasvezel

Manfred Börner 1929-1996 was een Duitse natuurkundige.

Manfred Börner wordt beschouwd de pionier en uitvinder van opto-elektronische communicatie op basis van de glasvezel.
In 1965 ontwikkelt hij de eerste glasvezelcommunicatie op basis van laserdiodes optische glasvezelkabel en fotodiodes.
Op 21 december 1966 vraagt hij voor zijn uitvinding het octrooi met titel ´Mehrstufiges Übertragungssystem für in Pulscodemodulation dargestellte Nachrichten‘ aan.
In totaal waren het 65 patenten die hij voor AEG Telefunken waar hij werkzaam was registreerde.

Van 1977 tot 1993 werkte Professor Doctor Manfred Börner voor de technische universiteit in München.

Hij kreeg de Eduard Rhein-prijs in 1990 voor zijn talrijke bijdragen aan de theorie en techniek van de optische transmissie.

Patent 1548972 1967