Het Griekse Alfabet


Alfabet is de zamenvoeging van Alfa en Beta.
Letternaam
Hoofdletter
Klein
Alpha
A
a
BÍta
B
b
Gamma
G
g
Delta
D
d
Epsilon
E
e
Zeta
Z
z
Íta
H
h
thÍta
Q
q, J
iota
I
i
kappa
K
k
lambda
L
l
mu
M
m
nu
N
n
xi
X
x
omikron
O
o
pi
P
p
rho
R
r
sigma
S
s, V
tau
T
t
ypsilon
U
u
phi
F
f
chi
C
c
psi
Y
y
omega
W
w