Busnetwerk

Het busnetwerk maakt gebruik van een twee aderig busstructuur.

Het busnetwerk was ooit de basis voor iedere LAN.
Het was een goedkope manier om computers met elkaar te verbinden.
Het busnetwerk is ook onder de naam cheapernet bekend.
Het busnetwerk is eenvoudig aan te leggen, maar storingsgevoelig.
Als ergens een verbinding is onderbroken, werkt het hele netwerk niet meer.
Aan het begin en eind van de bekabeling zijn terminators, afsluitweerstanden geplaatst.


De bekabeling is coaxkabel die gebruik maken van BNC connectors en T-stukken voor de koppeling.
De maximale afstanden voor deze busnetwerken is voor thik coax 500 meter (10Base5) en voor thin coax 200, dat wil zeggen 185 meter(10Base2).
Deze vorm van bekabeling wordt door de snelheidsbeperking (10Mbps) niet meer toegepast.