Bob Bemer
Bob Bemer

Bob Bemer de vader van ASCII, zo als hij zich zelf graag noemde. (1920-2004)


Bob Bemer is een van de belangrijkste computer pioniers op het gebied van software.
In 1963 was hij een van de drijvende krachten die de ASCII standaard in leven riepen.
Behalve het standaardiseren van de codes ontwikkelde hij ook de ESCapecode en de backslash.
Zonder ESCapecode was het aansturen van kleuren niet mogelijk, net als HTML en de aansturing van printers.

Hij werkte samen met Grace Murray Hopper aan de door hem benoemde programmeertaal COBOL.

Hij riep tevens de termen CODASYL en Software Factory in het leven.

In 1971 riep hij collega’s programmeurs op om netjes met de datumnotatie om te gaan. Hij voorzag dat de gewoonte om twee digits te gebruiken voor het jaartal in plaats van vier, na de eeuw wisseling een probleem zal worden.
Maar niemand luisterde naar hem, met het gevolg, de millennium-bug!