<pre>

De instructies <pre> is een HTML TAG.

PRE is de afkorting voor preformat.
In het Nederlands een vaste tekstweergave, gebaseerd op niet proportionele (monospace) tettertypes zo als Courier of Monaco.

Dit is handig als men tabs wil gebruiken of dubbele spaties, die door HTML standaard worden weggelaten.
Om een array weer te geven is <pre> ook erg handig.
De TAG's zelf zijn niet op de HTML pagina zichtbaar.

De instructie start met <pre> en eindigt met </pre>.
Het eindigen met </pre> is verplicht!