CP/M

CP/M is de afkorting van Control Program for MicrocomputersCP/M was het besturingssysteem voor microcomputers, die op de 8080 van Intel en Z80 van Zilog waren gebaseerd. CP/M was in 1972 ontwikkeld door Gary Kildall die eigenaar was van DRI (Digital Research Inc.).
De kernal van CP/M bestond uit drie delen:

1 - de BIOS Basic Input Output System.
2 - de BDOS Basic Disk Operating System.
3 - de CCP Console Command Processor.


Werd later van de markt verdrongen door de opkomst van MS-DOS, gebaseerd op QDOS, veroorzaakt door de keuze van IBM voor dit besturingssysteem. Latere uitvoeringen zijn CP/M 86 voor 8086 systemen en DR-DOS, toen verkocht aan Novell, die op basis er van zijn eigen Novell Dos7 op de markt bracht. Novell echter verkocht DR-DOS op zijn beurt weer aan Caldera.

Wat Digital en Novel nooit durfden te doen, deed Caldera dus wel.
Zij daagden Microsoft voor de rechter vanwegen illegale practijken in de concurentie met DR-DOS en oude rechten die geschonden waren. Microsoft liet het echter niet zo ver komen en kochten de rechtzaak voor 150 miljoen US$ af.