TDP

TDP is de afkorting voor Thermal Design Point.

Vaak wordt Thermal Design Power gebruikt, wat overigens onjuist is.
De TDP is een waarde die door de producent van een IC wordt aangegeven en de thermische verliezen in Watt weergeven.
AMD en Intel hanteren afwijkende systemen om de TDP aan te geven.
AMD geeft aan det onder maximale belasting van een Microprocessor een TDP van een bepaalde waarde word verwacht.
Intel daarentegen geeft een TDP die door gemiddeld gebruik wordt bereikt.