Python wijzigen wijzigen
Python is de naam van een open source softwaretaal.

Python wordt veel gebruikt voor Linux systemen.

Python is begin 1990 door de Nederlander Guido van Rossum ontwikkeld.