Mozilla ThunderbirdMozilla Thunderbird is een e-mail programma

Start Mozilla Thunderbird op.

1. Kies voor de optie E-mail onder het kopje: Nieuwe account aanmaken:2. Kies voor de optie Dit overslaan en mijn bestaande e-mailadres gebruiken3. Vul uw naam, E-mailadres en wachtwoord in en klik op Doorgaan.4. Wanneer Mozilla Thunderbird klaar is met gegevens zoeken krijgt u het volgende scherm, Klik op de knop Handmatige config.5. Bij het tabje Inkomend: verander de knop IMAP naar POP3.6. Verander vervolgens de volgende gegevens:

POP3 moet poort 110 worden
SMTP moet poort 587 worden.
Serverhostnaam bij POP3 en SMTP: mail.digitheek.eu7. Klik op de knop hertesten, Mozilla Thunderbird heeft nu de goede instellingen, en wanneer Mozilla Thunderbird klaar is met de hertest klikt op Klaar.

"; //en dit is de functie die dat allemaal doet.: function maakLink($text, $words,$expl) { /*** loop of the array of words ***/ foreach ($words as $word) { /*** quote the text for regex ***/ $word = preg_quote($word); /*** highlight the words ***/ //print "
  • $word"; $full=$expl[$word]; $text = preg_replace("/\b($word)\b/i", '\1', $text); } /*** return the text ***/ return $text; } ?>


       
  •