MacBuntuMacBuntu is de benaming van een aanpassing op Ubuntu.

"; //en dit is de functie die dat allemaal doet.: function maakLink($text, $words,$expl) { /*** loop of the array of words ***/ foreach ($words as $word) { /*** quote the text for regex ***/ $word = preg_quote($word); /*** highlight the words ***/ //print "
  • $word"; $full=$expl[$word]; $text = preg_replace("/\b($word)\b/i", '\1', $text); } /*** return the text ***/ return $text; } ?> Meer over MacBuntu en How To's zijn hier op MacBuntu.nl te vinden.