HDD
toepassenJBOD/Span


RAID0
Stripe


RAID1
Mirroring

Het werken met meerdere schijven

JBOD

JBOD wordt gebruik als men het niet over RAID heeft, maar over een tweede of derde harddrive in een systeem.
Er zijn ook tools om een verzameling van drives een driveletter te geven.
Men spreekt dan van spannen.
De term Span is afkomstig van gespan en samen spannen, zo als twee paarden voor een wagen een gespan vormen. Span is dus een ander woord voor samenvoegen.
Mocht een gebruiker van een PC een JBOD bestaande uit 4 harde schijven hebben, zo kan hij er voor kiezen om de D: E: en F:-drive samen te voegen tot een d:-drive. Mocht men een grote database hebben, zo kan dit een uitkomst zijn.

Het is overigens ook mogelijk om een gedeelte van C:, mits dit een aparte partitie is me te spannen aan de andere drives.
Het spannen van de hele C: hard drive staat Windows niet toe!
Spannen is overigens niet fout-tollerant. Mocht er iets mis gaan met een van de diskdrives, zo is alle informatie verloren!
Onder Windows kunnen er 32 dynamic disks worden gespand. Het spannen gaat dus uitsluitend als de volumes dynamic (dynamisch) zijn.

Onder Windows 7 kan onder Computer Management/ Storrage / Disk Management / New Volume(met de Volume Wizard), volumes(drives) worden gespand.


Stripe / RAID 0

Een andere mogelijkheid om met meerdere drives om te gaan, is de parallelverwerking.
Hierbij wordt naar twee Harddrives of meer, tegelijk geschreven en gelezen. De informatie wordt opgedeeld en doordat meerdere drives tegelijk worden aangesproken, ontstaat een aanzienlijke snelheidswinst. Dit systeem is bekend als striping en wordt ook RAID 0 genoemd.
Het voordeel is de hogere verwerkingssnelheid.
Het nadeel is het gebrek aan fouttollerantie.
Als een van de schijven het begeeft, is alle informatie verloren.


Mirroring / RAID 1

Als een computersysteem bedrijfsmatig wordt ingezet, ontstaat de behoefte om veilig te werken en verlies van gegevens zo veel mogelijk tegen te gaan.
Een simpele methode om dit doel te bereiken is het mirroren.
Met andere worden, alles twee keer uitvoeren. Dus in plaats van een harddrive gebruikt men twee, en zorgt er voor dat alles twee keer wordt opgeslagen.
Dit systeem heet officieel RAID 1.
Het voordeel is dat als een drive het begeeft, alle gegevens nog op de andere aanwezig zijn.
Nadeel is dat het een extra drive kost.
RAID 1 wordt door Novell UNIX/Linux Mac OSx en Windows ondersteunt.


RAID 10

Men kan met vier drives RAID 0 en RAID 1 toepassen(mirroring en striping). Dit systeem heet RAID 10
Voordeel is de snelheid en het is bovendien veilig.
Het kost wel extra opslagcapaciteit.


RAID 5
De meeste servers maken gebruik van RAID 5. Hiervoor zijn minimaal drie harde schijven vereist.
Op de drie drives wordt de data is fragmenten zoals bij striping verdeeld.
Tegelijk wordt er voor gezorgd, dat op ieder drive een fragment van de andere wordt bewaard.
Stel ik wil data bewaren die bestaat uit de woorden Amsterdam Berlijn en Chicago.

Op de eerste drive wordt Amsterdam en Berlijn geplaatst.
Op de tweede drive wordt Berlijn en Chicago geplaatst.
Op de derde drive komt dan Chicago en Amsterdam te staan.

Middels deze methode kan een schijf uitvallen zonder dat er problemen ontstaan.
RAID 5 heeft hiermede het hoogste rendement, qua kosten snelheid en veiligheid.